گذشته کیش در اعصار و قرون - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گذشته کیش در اعصار و قرون

KISH.I.jpg

پیدایش جزیره و اوضاع تاریخ طبیعی کیش را مختصراً یادآور شدیم. اما به آثار مکتوب و متقن از ماضی تاریخ باستانی اجتماعی آن دست نیافته ایم . آنچه چه مسلم است کیش با پیشینه تاریخی خویش نشانه های مکتوم از گذشته بوده است و این یادبدها شاید بر نشان تجاوزات و تهاجم بیگانگان و مردم سرزمین های سایر به آن از بین رفته است. کیش در طوفان های وقایع و رویدادهای روزگار، بارها دچار ضربات سهمگین تخریب و نابودی شد. و با کشمکش مکرر بین مهاجمان و چیرگی بیگانگان هر از گاه لطمه های سهمگین و وزین را متحمل می شود. ولی با تمام این ناکامی ها، همانند دیگر جزایرخلیج فارس چون قشم و هرمز که پرچم ابدالدهر حاکمیت ایران بر خلیج همیشه فارس هستند. همواره از میان وقایع ناگوار روزگار و پس از گذر از آن دوران سخت، شرافتمندانه سر برافراشت و استوار و مرتبط با خاک پیوسته ایران و به صورت نماینده دائمی و پرچم حاکمیت آن در خلیج فارس باقی ماند. تاریخ دیرینه کیش به تاریخ کهن ایران پیوسته است. آن چه مسلم است اولین دریانوردان به علت خصوصیات جغرافیائی جزیره کیش به ویژه تقرب آن با خاک پیوسته ایران و از این که هنوز دریانوردان قادر نبودند به میانه گستره پهناور آب دریاها و اقیانوس ها نفوذ کنند و ناچاراً می باید از آب های نزدیک به سواحل عبور کنند تا آب، مواد غذایی و سایر مایحتاج سفر دریائی را از جزایر بدست آورند. جزیره کیش با موقعیت جغرافیائی، رونق تجارت و نزدیکی به خشکی و امنیت و توانائی های دیگر خود همیشه پایگاه ثابتی برای توقف کشتی های تجاری در سفرها بوده است.

موقعیت استراتژیک کیش

در زمان پادشاهان ایلام و آشور و برخورد تمدن های آن روزگار به ویژه تمدن ایلامی ها و سومری ها بسیار با اهمیت بود و کیش عمیقاً تحت تأثیر فرهنگ های این تمدن ها قرار داشت.گذرگاه اکثر کشتی های ابتدائی و بادبانی اولیه روزگاران کهنه که از شوش و از رود کارون مستقیماً به خلیج فارس می آمدند. و از کنداب فارس راه سواحل شمالی را قبل می گرفتند، جزایر هرمز و قشم در تنگه ی کنداب فارس و آیین در  نزدیک  آخر این محدوده، از توقفگاه های اصلی آنها برای تعبيه نیازها و تبادلات کالاهای بازرگانی و از پایگاه های مطمئن دریائی آن موعد بودند.  کیش در دوره قدرت مادها ، پارس ها و به ویژه آریائی ها و حتی عصر شاهان ایلامی و بعد از آن، همانند سایر بخش های جنوبی فلات ایران جزئی از بستر این تمدن ها به شمار می آمد. از نظر سیاسی – اقتصادی، کیش کم و بیش تابع تمدن ایلام بود.  و با انقراض این تمدن، کیش نیز موقعیت ممتاز خود را از دست داد. و روزگاری دستخوش نابسامانیها بین سلطه گران و دست نشاندگان و حکام جابرمحلی که تابع تجاوزگران بودند گردید، و با رفع تسلط سومری ها بر این خطه و طلیعه شاهنشاهی هخامنشی ها و شهریگری براق آن ها که بر تقسیم اعظم عالم آن روز گسترش مکشوف بود. دوران شکوفائی آن حدود 220 سنه درازا کشید و عالم آن روز بر نشان نفوذ این تمدن سازنده دگرگون شده بود، کنداب فارس نیز در نشانه درخشندگی آن، حائز مترقی ترین ساخت و سازهای آن معاش برای کشتیرانی، علامت گذاری،نصب فانوس های دریائی و دیگر تأسیسات و ساز و برگ شده بود. بدیهی است جزیره کیش به دلیل نزدیکی به خاک سراسری ایران در جوار این تمدن فروزان، موقعیت خاص و مهمی پیدا کرد و این موقعیت تا دوران شاهنشاهی اشکانیان و ساسانیان نیز ادامه داشت.