پیدایش جزیره کیش - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پیدایش جزیره کیش

peydaiesh.jpg

200 میلیون سال پیش شبه جزیره عربستان بر اثر حرکت قاره ها و فشار آنها همراه با صفحه قاره آفریقا به سوی شمال حرکت کرد و از آفریقا جدا شده وبه آسیا متصل گردید و به همین دلیل از آفریقا جدا شده و به آسیا متصل شده است.فشار حاصل از اثر جا به جایی که از جنوب غربی به ایران وارد شده سبب چین خوردگی این قسمت از فلات ایران به شکل ارتفاعات زاگرس گردیده و رشته کوه های آن عمود بر راستای این فشار است.در گذشته ارتفاع رشته کوه های زاگرس به واسه این جا به جایی بزرگ قله دنا با ارتفاع 4409 متر می باشد.ارتفاع رشته کوه های زاگرس از قله دنا به آرامی در جهت خلیج فارس کاهش می یابد و ادامه آن در ژرفای آب های خلیج فارس به صورت چین خوردگی هایی در زیر ةآب پنهان شده است.جزیره کیش، هندورابی، لاوان و جزایر دیگر در خلیج فارس بخشی از تاقدیس های این چین خوردگی ها محسوب می شوند.