نیروگاه کیش

شرکت آب و برق کیش در زمینه تأمین آب شرب بهداشتی و برق مصرفی در جزیره کیش فعالیت می‌نماید. این شرکت در سال ۱۳۶۹، ضمن بهره‌برداری مطلوب از تأسیسات قدیمی آب شیرین کن و نیروگاه دیزل، واحدهای جدید آب شیرین کن و توربین‌های گازی را نصب و راه اندازی نموده و با گسترش همه ساله شبکه‌های تولید و توزیع آب و برق به ویژه در سال ۸۹، نسبت به تأمین آب شرب بهداشتی و برق مصرفی کیشوندان و گردشگران مبادرت ورزیده است. این نیروگاه (واقع در شمال جزیره کیش)، یکی از نیروگاه‌های ایران و تنها نیروگاه موجود در جزیره کیش، از نوع گازی که شامل ۸ واحد گازی است. واحد هشتم نیروگاه کیش در ۲۳ دی ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید و واحد نهم در فروردین ۱۳۹۳ به بهره‌برداری می‌رسد.