امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رزرو رستوران آب و برق کیش

abobargh.jpg

رستوران آب و برق کیش در کنار محوطه شرکت آب و برق قرار گرفته است که انواع غذاهای سنتی و فرنگی را برای مسافران تور کیش سرو می کند. کارکنان این رستوران بسیار مودب و میهمان پذیر می باشند. مسافران تور کیش می توانند لحظات خوشی را در این رستوران سپری کنند.

abobargh1.jpg