امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بورس کیش

پروژه بورس نفت یک پروژه بین المللی نفت در 17 فوریه 2008 در جزیره زیبا کیش در 1999 است.یک پروژه برای ساخت یک مچتمع زیرزمینی توسط 300 هنرمند و کارگران حفاری آغاز شد. پس از حفاری های عمیق مرجانی سفت کشف شد و این در طرح نهایی گنجانده شده است.پس از تکمیل با دارا بودن امکانات رستوران ها، اقامتگاه های گردشگری و زیرزمینی استخر گل درمانی تبدیل به یم شهر خواهد شد.