امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش به عنوان بیمارستان سلامت منتخب شد و دکتر محمد خلخالی مسئول این بیمارستان، لوح و اثر برتر ملی را در توریسم تور کیش سلامت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تور کیش کشور گرفتن کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور لوح و نشانه برتر ملی گردشگری سلامت را به پاس مشارکت و کار و جنبش در حوزه گردشگری سلامت به دکتر محمد خلخالی رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش اهداء کرد.

این نشانه به انگیزه استفاده از ظرفیت و پتانسیل ها در بهبود و سلامت گردشگران خارجی و داخلی، تعامل با کشورهای هدف، آژانس های توریسم سلامت، ارتقاء ساز و برگ و نیروی انسانی در مریض خانه کیش اهدا شد.

بیمارستان کیش