-فرودگاه-جزیره-کیش.jpg

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد جزیره كيش، اجراي پروژه های عمراني و توسعه اي در زمينه ارتقا امكانات و خدمات بندري و فرودگاهي با هدف خدمات گردشگري تور کیش و دستيابي به استانداردهاي مطلوب در پهنه جهاني  جايگاه جزيره كيش را در بازار پر رونق گردشگري بين المللي تثبيت مي كند.

بر ارائه اين گزارش از مهر 92 الی مرداد 95 و در مدت 35  ماه به طور میانه هر دو ماه يك طرح عمراني يا برنامه گسترش در فرودگاه بين المللي جزیره كيش اجرا شده است كه اين از عزم جدي مسئولان و نگاهي فراملي در زمينه گسترش صنعت گردشگري تور کیش در اين منطقه حكايت مي كند.

 

ايجاد اولين باند استاندارد ويژه هواپيماهاي عریض پيكر كشور در جزيره زیبا كيش

فرودگاه بین المللی جزیره کیش به عنوان مهمترین مبدا ورودی در افزایش رضایتمندی گردشگران تور کیش اين ناحیه نقش موثري دارد. در همین راستا از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد  گسترش زیر ساخت ها، امکانات و خدمات فرودگاهی و دستیابی به استانداردهای بین المللی در فرمان کار سازمان منطقه آزاد كيش پیمان گرفت.

تعريض، بهسازي و روكش باند جنوبي به طول تقريبي 4 كيلومتر كه با منظور ساخت و آماده سازي نخستين باند استاندارد كشور براي فرود هواپيماهاي عریض پيكر ايرباس A380 اجرايي شد جزيره كيش را در بين ساير مقاصد گردشگري منطقه متمايز كرده است.

در اين طرح عمراني و توسعه اي عمليات اجرايي مرمت و نوسازي باند پيشين فرودگاه بين المللي جزیره كيش كه در برخي قسمت ها مستهلک شده و نيازمند ترميم بود نوسازی انجام گرفت و پس از زيرسازي و تثبيت و تحكيم بستر، روسازي و آسفالت باند در دو لايه سپریدن شد. عمليات تعريض باند نيز مقارن با مرمت و نوسازي اجرا شد. پيش از اين باند جنوبي فرودگاه بين المللي كيش 45 متر پهنا داشت و در هرسمت 3 و نيم متر شانه خاكي جاسازی شده بود كه پس از تكميل مراحل تعريض باند  15 متر به پهناي باند افزوده و پهنا شانه هاي خاكي باند هم دو برابر شد. در حال آماده باند جنوبي جزيره كيش با عرض 60 متر ودر مجموع 7 و نيم متر شانه خاكي در هر سمت نخستين باند استاندارد كشور براي فرود هواپيماهاي عریض پيكر مي باشد.

ساخت دومين پايانه بزرگ فرودگاهی كشور در جزيره زیبا كيش

پايانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش با ظرفيت پذيرش سالانه چهار و نيم ميليون گردشگر و مسافر تور کیش كه پس ازپايانه  فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، دومین پايانه عظیم کشور خواهد بود كه مراحل ساخت و تجهيز آن تا نيمه نخست سال 96 به پايان مي رسد. اين پايانه جدید در زميني به مساحت 1861 متر مربع بنا شده است كه شامل فضاهای عمومی، گمرک خروجی و ورودی، کریدورها، مهار گذرنامه، رستوران بین المللی و نمازخانه ها و موتور خانه بوده و رویه همرفته 41 هزار و822 متر مربع زیر بنا دارد. ساخت 6 پل هوایی انتقال مسافران تور کیش به هواپیما از امکانات این پايانه است كه بزرگترين سالن يكپارچه پروازهاي داخلي بوده و تاکنون با بيش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی، مراحل زير ساختي آن تكميل شده است. طراحي و مهندسي تاسيسات اين پايانه به گونه اي است كه مرحله نازك كاري بنا را به سرعت آغاز كرده و مقارن عمليات نماسازي و نصب نماي شيشه اي نيز اجرايي شود. در حال حاضر كميته هاي مختلف مسئوليت برگزاري مناقصه جهت گزینش پيمانكار براي خريداري و نصب تجهيزات لازم را بر دوش دارند كه اين روند با سرعت و دقت پیوستگی دارد.

گفتني است كه بر اساس طرح جامع كيش اين پايانه جديد مسافري فرودگاه بين المللي كيش تا 20 سنه نياز جزيره را براي ارائه خدمات دلخواه در بالاترين حد استانداردهاي بين المللي به گردشگران تور کیش تامين خواهد كرد.

ساخت برج مراقبت و دیده بانی فرودگاه بين المللي جزیره كيش

ساخت برج مراقبت و ساختمان عملياتي جديد فرودگاه کیش بازيربناي 1700 متر و محوطه سازي بيش از 2500 متر مربع يكي ديگر از پروژه های عمراني است كه باهدف فزونی سطح ايمني پروازها و ارائه خدمات دلخواه تر به ساكنان و گردشگران تور کیش جزيره در مدت سه سنه ماضی اجرا شده است.

گسترش و نوسازي گیت های ورودي پروازهاي داخلي و اضافه کردن بيش از 2 هزار متر مربع به فضاي داخلي اين سالن، طرح عمراني ديگري در فرودگاه بين المللي جزیره زیبا كيش است كه ارتقا سطح خدمات و افزايش رضايتمندی گردشگران تور کیش را به ارمغان آورده است. همچنين جهت راه اندازي و سهم برداري از بزرگترين سايت زيربنايي هلي كوپتري يكپارچه كشور، اجراي تاسيسات زير بنايي اين سايت پیش درآمد شده كه تا چند ماه آينده به سهم برداري مي رسد.

بهره وری روشنايی سطوح پروازی فرودگاه كيش و افزايش ايمنی و سلامت مسافران تور کیش

افزايش ظرفيت برق اضطراري فرودگاه و نصب و بهره برداری دستگاه های يوپي اس (تامین برق اضطراری) در فرودگاه بين المللي جزیره كيش از ديگر طرح هايي بود كه با منظور پیشروی کردن روشنايي سطوح پروازی فرودگاه كيش ازCAT1به CAT2 و افزايش ايمني و سلامت مسافران تور کیش اجرا شد. نصب و راه اندازي 8 دستگاه پكيج تهویه مطبوع با ظرفيت 3000 نفر در جهت افزايش ظرفيت سيستم هاي برودتي پايانه ها و سالن هاي فرودگاهي، پیوندیدن سيستم فاضلاب فرودگاه به شبكه شهري، خريد دستگاه ديزل ژنراتور جهت راه اندازی ساختمان تكنيكال بلاک و برج مراقبت جديد و پرواز هم از ديگر طرح هاي عمراني در فرودگاه بين المللي كيش است.

با توجه به نياز فرودگاه بين المللي جزیره كيش به افزايش ظرفيت سوخت رساني، اسناد لازم جهت عملياتي شدن طرح سوخت رساني تهيه و اجراي آن ابتدا شده است.همچنين در جهت افزايش رضايتمندي مسافران تور کیش و شركتهاي هواپيمايي مستقر در محوطه فرودگاهي ، 70 درصد ناوگان حمل و نقل و هندلينگ فرودگاهي نو سازي شد. تشكيل تيم مديريتي اپرون و تامين و افزايش تعداد تجهيزات خودرويي، انفرادي و نيروي انساني در گردانیدن اثیر نشاني و رهایی فرودگاهي و ارتقا طبقه بندي اين اداره به CAT 8و اخذ مجوزهاي لازم از سازمان هواپيماي كشوري براي ثبت فرودگاه هندورابي در سيستم جامع و جهاني فرودگاهي، تكميل مراحل ساخت و تجهيز و پیش درآمد سهم برداري از ساختمان برج مراقبت و تكنيكال بلاک جديد فرودگاه کیش و استقرار كاركنان معاونت عمليات هوانوردي در ساختمان جديد از ديگر طرح هاي موفقي بود كه در 35 ماه گذشته در فرودگاه بين المللي جزیره كيش اجرا شده است.

فنس كشي 10 كيلومتر از محوطه فرودگاه کیش در جهت ارتقا درجه امنيت و نگهداری فرودگاهي و جلوگيري از ورود آهوان به اين محوطه، نصب محافظ سايت رادار با قصد پيشگيري از آسيب هاي احتمالي و مراقبت از اين رادار كه تمامي معارض و عمليات هوايي جنوب كشور را پوشش مي دهد، ساخت آشيانه تعمير و نگهداري هواپيماهاي پهن پيكر و واگذاري زمين به سرمايه گذاران بخش خصوصي براي اجراي طرح، نصب و راه اندازي سيستم هاي DCSو FIDS از آنگونه طرح ها و برنامه هاي متعددي است كه در 35 ماه گذشته در فرودگاه بين المللي جزیره كيش اجرا شده است.

فرودگاه بين المللي كيش و كسب رتبه ابتدا فرودگاه هاي كشور در تكريم حقوق مسافران تور کیش

در دو نيم سال گذشته برپایی سه سيستم مديريت كيفي، محيط زيست و ايمني و بهداشت با هدف ايجاد سيستم جامع، كسب گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه I.M.Sدر فرودگاه بين المللي جزیره كيش را درپی داشت . ضمن اينكه به دليل تلاش مستمر در پهنه خدمات فرودگاهي و ايجاد امكانات رفاهي براي مسافران و گردشگران تور کیش و پیشروی کردن سطح كمي و كيفي خدمات، شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور پس از انجام مميزي هاي فراوان فرودگاه بين المللي كيش را در زمينه تكريم ارباب رجوع و تامين امكانات مسافران به عنوان رتبه پیش درآمد در كشور معرفي كرد.

برگزاري اجلاس هاي جهاني و منطقه اي ايكائو با هدف معرفي پتانسيل ها و امكانات ايران در سطح جهانی، برگزاري کامیاب نمايشگاه دو سالانه صنايع هوايي و هوانوردي با حضور مفصل شركتهاي خارجي و داخلی، اجرای اولين مانور مشترك شبانه با محوريت آتش نشاني، رهایی و امداد با حضور 32 یگان انتظامی فرودگاهي و شهري با قصد افزايش آمادگي جهت مقابله با سوانح و اولين مانور طرح اضطراري با حضور 300 تن از نیروهاي مختلف فرودگاهي بخشي از عملكرد قابل توجه سازمان منطقه آزاد كيش در زمينه خدمات و طرح هاي فرودگاهي است.